Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022

SÀN GIAO DỊCH

MỞ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN

Sàn IC Markets / IC Markets Broker - Hoàn Phí Giao Dịch


Tỉ lệ hoàn tiền(Refund)
- Vàng: 50% (~1 usd/lot)
- Ngoại tệ: 50% (~1 usd/lot)

  • Cách mở tài khoản tại IC Markets

  • Cách nạp/rút tiền tại IC Markets

THÔNG TIN CHI TIẾT

Download MT4: Xem
Website: Xem
Xếp hạng FPA: Xem
Quản lý bởi: FSA
Loại hình: ECN

Spread: Tùy
Thành lập: 2007
Tài khoản tối thiểu: 100$
Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot

Tài khoản dạng: USD, EUR, GBP,...
Đòn bẩy tối đa: 1:500
Hedging: Có
Nạp tiền: Bank wire, Neteller, Skrill, Viet Nam InternetBanking,...

SÀN GIAO DỊCH

MỞ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN

Sàn Exness / Exness Broker - Hoàn Phí Giao Dịch


Tỉ lệ hoàn tiền(Refund)
- Vàng: 50% (~2 usd/lot)
- Ngoại tệ: 50% (~3 usd/lot)

  • Cách mở tài khoản tại Exness

  • Cách nạp/rút tiền tại Exness

THÔNG TIN CHI TIẾT

Download MT4: Xem
Website: Xem
Xếp hạng FPA: Xem
Quản lý bởi: FSA
Loại hình: ECN

Spread: Tùy
Thành lập: 2008
Tài khoản tối thiểu: 1$
Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot

Tài khoản dạng: USD, EUR, GBP,VND...
Đòn bẩy tối đa: 1:1000
Hedging: Có
Nạp tiền: Bank wire, Neteller, Skrill, Viet Nam InternetBanking,...

SÀN GIAO DỊCH

MỞ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN

Sàn XM/ XM Broker - Hoàn Phí Giao Dịch


Tỉ lệ hoàn tiền(Refund)
- Vàng: 50% (~4 usd/lot)
- Ngoại tệ: 50% (~3.5 usd/lot)

  • Cách mở tài khoản tại Exness

  • Cách nạp/rút tiền tại Exness

THÔNG TIN CHI TIẾT

Download MT4: Xem
Website: Xem
Xếp hạng FPA: Xem
Quản lý bởi: FSA
Loại hình: ECN

Spread: Tùy
Thành lập: 2009
Tài khoản tối thiểu: 1$
Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot

Tài khoản dạng: USD, EUR, GBP,VND...
Đòn bẩy tối đa: 1:1000
Hedging: Có
Nạp tiền: Bank wire, Neteller, Skrill, Viet Nam InternetBanking,...

SÀN GIAO DỊCH

MỞ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN

Sàn LiteForex Broker - Hoàn Phí Giao Dịch


Tỉ lệ hoàn tiền(Refund)
- Vàng: 50% (~5 usd/lot)
- Ngoại tệ: 50% (~3.5 usd/lot)

  • Cách mở tài khoản tại LiteForex

  • Cách nạp/rút tiền tại LiteForex

THÔNG TIN CHI TIẾT

Download MT4: Xem
Website: Xem
Xếp hạng FPA: Xem
Quản lý bởi: FSA
Loại hình: ECN

Spread: Tùy
Thành lập: 2005
Tài khoản tối thiểu: 1$
Khối lượng tối thiểu: 0.01 lot

Tài khoản dạng: USD, EUR, GBP,VND...
Đòn bẩy tối đa: 1:1000
Hedging: Có
Nạp tiền: Bank wire, Neteller, Skrill, Viet Nam InternetBanking,...