Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022
Home KIẾN THỨC Thuật ngữ thị trường Hedging là gì? Chiến lược bảo hiểm rủi ro với Hedging

Hedging là gì? Chiến lược bảo hiểm rủi ro với Hedging

1. Hedging là gì?

Hedging nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Cách tốt nhất để hiểu về phòng ngừa rủi ro là nghĩ về nó như một hình thức bảo hiểm, là một khoản đầu tư với mục đích giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi mọi người quyết định phòng ngừa rủi ro, chính là ho đang tự bảo vệ mình trước một sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ . Hedging không ngăn chặn tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra, nhưng điều gì đó cũng có thể xảy ra và bạn được bảo vệ đúng cách, tác động của sự kiện sẽ giảm đi. Trong thực tế, phòng ngừa rủi ro xảy ra ở hầu hết mọi nơi và mỗi ngày.

Hedging trong tài chính đề cập đến việc bảo vệ các khoản đầu tư, nhằm mục đích giảm các khoản lỗ có thể có của một khoản đầu tư liên quan. Hedging được sử dụng bởi những trader đầu tư vào các công cụ liên kết thị trường. Để phòng ngừa rủi ro, về mặt kỹ thuật chính là đầu tư vào hai công cụ khác nhau có mối tương quan nghịch đảo.

Ví dụ như, các công ty sản xuất sắt thép sử dụng quặng thép để kinh doanh sản xuất. Để đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá kiểm soát hoặc bất thường, hoặc nếu dự đoán giá quặng sẽ cao hơn trong thời gian tới, công ty sản xuất đó có thể mua hợp đồng tương lai quặng sắt/ hoặc quyền chọn mua quặng sắt với một mức giá biết trước và chấp nhận được tại một thời điểm trong tương lai để đảm bảo giá quặng sắt trong sản xuất. Đây chính là một trong những hình thức hedging phổ biến trong doanh nghiệp.

Trong ví dụ trên, bạn không thể đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá sự kiểm soát của bạn, nhưng bạn có thể chuẩn bị trước nếu dự đoán giá quặng sắt sẽ cao hơn bằng cách mua hợp đồng trong tương lai với giá được các nhà đầu tư dự đoán trước sẽ tăng. Việc phòng vệ giá cũng là một sự đánh đổi rủi ro-lợi nhuận. Nó sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro tiềm tàng, nhưng cũng sẽ làm mất đi một phần lợi nhuận tiềm năng.

Phòng vệ giá cũng không phải là miễn phí. Như trong ví dụ ở trên thì bạn vẫn phải thanh toán tiền hợp đồng mua trước quặng sắt, và nếu sự dự đoán của bạn là sai thì bạn sẽ không được chi trả khoản tiền ấy. Nhưng tuy vậy thì hầu hết các nhà đầu tư đều chọn khoản lỗ dự tính và nhìn thấy được thay vì họ bị dính phải một khoản lỗ bất ngờ ập tới.

Những nhà đầu tư và quản lí tiền sử dụng các biện pháp phòng vệ giá để hạn chế và kiểm soát rủi ro trực tiếp. Trong lĩnh vực tài chính, nếu muốn phòng vệ giá một cách hiệu quả, thì một nhà đầu tư phải sử dụng đến nhiều công cụ khác nhau tùy theo phương thức đầu tư, để bù đắp lại phần rủi ro đến từ những biến động giá ngược chiều trên thị trường.Cách tốt nhất để thực hiện việc này là sở hữu thêm một khoản đầu tư khác nhưng với một mục đích và mức kiểm soát cụ thể.

Hedging được sử dụng trong các lĩnh vực sau:

 • Thị trường chứng khoán: Khu vực này bao gồm các khoản đầu tư được thực hiện bằng cổ phiếu, cổ phiếu, chỉ số, v.v. Rủi ro liên quan đến đầu tư vào thị trường chứng khoán được gọi là rủi ro vốn cổ phần hoặc chứng khoán.
 • Thị trường hàng hóa: Khu vực này bao gồm kim loại, sản phẩm năng lượng, nông sản, v.v. Rủi ro đòi hỏi phải đầu tư vào thị trường hàng hóa được gọi là rủi ro hàng hóa.
 • Lãi suất: Khu vực này bao gồm lãi suất cho vay và cho vay. Rủi ro liên quan đến lãi suất được gọi là rủi ro lãi suất.
 • Thời tiết: Điều này có vẻ thú vị, nhưng cũng có thể phòng ngừa rủi ro trong khu vực này.
 • Tiền tệ: Khu vực này bao gồm ngoại tệ và có nhiều rủi ro liên quan như biến động và rủi ro tiền tệ.

2. Các loại chiến lược phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro nhìn chung thường thông qua các công cụ như bên dưới:

 • Hợp đồng kỳ hạn: hợp đồng trao đổi giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản vào một ngày nhất định, với một mức giá cụ thể. Điều này bao gồm các hợp đồng như hợp đồng kỳ hạn cho hàng hóa và tiền tệ.
 • Hợp đồng tương lai: hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn giao dịch giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản với giá và số lượng đã thỏa thuận vào một ngày nhất định. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như hợp đồng tương lai tiền tệ.
 • Thị trường tiền tệ: những thị trường mà việc mua, bán, cho vay và vay ngắn hạn xảy ra với kỳ hạn dưới một năm. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như các hợp đồng covered calls về cổ phiếu, hoạt động trên thị trường tiền tệ về lãi suất và thị trường ngoại hối.

Có hai chiến lược hedging phổ biến:

 • Hedging ngoại hối đơn giản: Bạn có thể đặt mua và bán cùng 1 cặp tiền tệ trên sàn forex. Như vậy, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chọn đúng thời điểm mở vị thế hoặc duy trì kết quả hòa. Tuy nhiên nhiều sàn giao dịch không cho phép bạn hedging trên cùng một tài khoản.
 • Hedging nhiều loại tiền tệ: Thay vì hedging trực tiếp một cặp tiền tệ, bạn có thể sử dụng hai hay nhiều cặp tiền tệ khác nhau nhưng có chung một đồng, ví dụ như bạn có thể hedging USD bằng cặp EUR/USD và cặp USD/CHF. Tuy nhiên, chiến lược này khiến bạn phải chịu rủi ro thêm ở đồng EUR và CHF thay vì chỉ một đồng như chiến lược hedging đơn giản.

3. Các nhà đầu tư trên thực tế phòng ngừa rủi ro bằng cách nào?

Các traders thường sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro sau đây để giảm thiểu tổn thất:

 • Phân bổ tài sản – không đặt trứng vào một rổ: Điều này được thực hiện bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đầu tư 40% vào thị trường chứng khoán và phần còn lại vào các loại tài sản thu nhập cố định. Điều này cân bằng các khoản đầu tư của bạn.
 • Cấu trúc danh mục: Điều này được thực hiện bằng cách đầu tư một phần nhất định của danh mục đầu tư vào các công cụ nợ và phần còn lại vào các công cụ phái sinh. Đầu tư vào nợ cung cấp sự ổn định cho danh mục đầu tư trong khi đầu tư vào các công cụ phái sinh bảo vệ bạn khỏi các rủi ro khác nhau.
 • Thông qua các quyền chọn phái sinh: Chiến lược này bao gồm các tùy chọn call và put để hedge trực tiếp trên danh mục đầu tư của họ. Hầu hết các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro sử dụng các công cụ phái sinh. Đây là những hợp đồng tài chính mà giá trị của chúng từ một tài sản thực khác, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hoặc tiền tệ. Quyền chọn là công cụ phái sinh được sử dụng phổ biến nhất. Nó cho bạn quyền mua hoặc bán một cổ phiếu ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cố định. Đây là cách quyền chọn / options hoạt động để bảo vệ bạn khỏi rủi ro. Giả sử bạn đã mua chứng khoán. Bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng nhưng muốn bảo vệ chống lại sự mất mát nếu giá giảm mạnh vì những sự kiện không lường trước được. Bạn sẽ phòng ngừa rủi ro đó bằng cách mua một put option. Với một khoản phí nhỏ, bạn sẽ mua quyền bán cổ phiếu ở một mức giá biết trước. Nếu giá giảm, bạn thực hiện quyền chọn mua đó và kiếm lại số tiền bạn vừa đầu tư trừ đi phí.

3. Những lưu ý khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá

Những lưu ý khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá

Khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá có những điểm lưu ý sau :

 • Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là giao dịch phòng vệ giá không nằm trong mục đích kiếm tiền. Giao dịch phòng vệ giá là để đảm bảo phòng vệ khỏi những thua lỗ, chứ không phải để nhằm kiếm lợi nhuận. Hầu hết các việc phòng vệ giá nhằm loại bỏ một bộ phận thay vì tất cả những rủi ro trực tiếp đến mức nào đó, chi phí thực hiện phòng vệ giá có thể vượt quá lợi thế mà nó mang lại.
 • Hedging thích hợp để sử dụng khi bạn chưa tự tin vào những nhận định của mình khi thị trường diễn biến phức tạp.
 • Lý do mà các nhà đầu tư muốn sử dụng hedging cho các giao dịch của mình là nhằm để hạn chế tối đa rủi ro khi bạn gặp phải, hedging được xem là một phần lớn trong kế hoạch giao dịch của các nhà đầu tư nếu được sử dụng một cách cẩn thận. Nó chỉ nên được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm hiểu được sự thay đổi của thị trường. Sử dụng hedging mà không có kinh nghiệm giao dịch đầy đủ có thể làm giảm số dư tài khoản của bạn xuống mức thấp nhất và làm bạn thua lỗ trong thời gian ngắn.
 • Hedging forex thường là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý để các nhà đầu tư ghi nhớ trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro:
 • Hedging forex là thực tiễn chiến lược mở các vị thế mới trên thị trường ngoại hối, như một cách để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư.
 • Một số nhà giao dịch ngoại hối không sử dụng đến hedging, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối.
 • Hedging sẽ khiến nhà đầu tư mất nhiều phí spread hơn gấp đôi vì cùng lúc họ phải thực hiện giao dịch 2 lần.
 • Trước khi nhà đầu tư bắt đầu giao dịch hedging, điều quan trọng là phải hiểu phòng vệ giá là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy chọn cặp tiền tệ phù hợp và xem xét bạn có bao nhiêu vốn. Đó là một ý tưởng tốt để kiểm tra chiến lược hedging của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch forex trên thị trường thực.

TỔNG KẾT

Rủi ro là một phần không tránh khỏi khi đầu tư. Trên đây là những kiến thức cơ bản mà chúng tôi cung cấp về phòng vệ giá và những chiến lược phòng ngừa rủi ro. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư nhận thức tốt hơn về phòng vệ và có thể tự bảo vệ lợi ích cho mình trong giao dịch để có thể mang lợi nhuận về cho mình. Học về cách thức phòng vệ sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao sự hiểu biết của mình về thị trường và giúp cho trader trở thành một nhà đầu tư giỏi.

Theo investopedia.comcleartax.inthe balance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 2)

1 trong những yếu tố để quyết định lựa chọn cách đào bitcoin thông qua Cloud mining hay Hardware mining, đó chính là tỷ lệ Hash rate của máy đào Bitcoin. Tìm hiểu về Hash Rate và cách lựa chọn máy đào tốt nhất hiện nay!

Hướng dẫn đào Bitcoin từ A-Z (Phần 1)

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường tiền số hiện nay. Ngoài kênh đầu tư đầu tiên phổ biến là giao dịch mua bán dựa trên chênh lệch giá, rất nhiều người làm giàu bằng cách đào Bitcoin. Vậy, đào Bitcoin là gì? Đào Bitcoin cần biết những kiến thức nào? Đào Bitcoin năm 2020 còn có lợi nhuận không?

Đầu tư cổ phiếu IPO, nên hay không?

Cuối năm 2019, Yeah1 (YEG) thực hiện IPO và niêm yết hơn 30 triệu cổ phiếu với mức giá chào sàn là...

IPO là gì? Tại sao các công ty muốn IPO?

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về khái niệm IPO (Initial Public Offering), nhưng mỗi lần đọc về nó bạn vẫn thấy rồi mù. Bài viết này tôi sẽ cắt hết các thuật ngữ phức tạp, đi thẳng vào bản chất và trình bày về IPO thật giản dị, dựa trên kinh nghiệm của một người đã IPO nhằm giúp các bạn một góc nhìn thực tế và gần gũi hơn về nó.

Recent Comments